Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): ABONELİĞİN İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ BİLDİRİMİ (Dilekçe) Örneği