Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Ayıplı Hizmet (İhtarname)Örneği