Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Ayıplı Mal (İhtarname) Örneği