Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği