Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): İhtarname Örneği