Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): İpotek Fekki Bedeli (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği