Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Abonelik Sözleşmesi Fesih Bildirimi Dilekçe Örneği- 2