Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Görevsizlik kararı verilmesi dilekçesi örneği- Mahkemeye