Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Emekli maaşına yapılan haczin kaldırılması dilekçesi örneği.