Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Otogar'da otopark ücreti alınmasına itiraz dilekçesi örneği.