Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Hakem Heyetine Başvurudan Vazgeçme Dilekçesi Örneği