Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Hakem Heyeti Kararının İcra Marifetiyle Tahsili Dilekçesi Örneği