Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Yargıtay 13. Hukuk Dairesi (İpotek Fekki Kararı)