Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Veraset Belgesi alma (Mahkeme) dilekçesi örneği