Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): İlamsız Takipte İcra Ödeme Emri ve Borca İtiraz Dilekçesi Örneği