Tüketici Hukuku Akademisi (Dilekçe Bankası): Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası için dilekçe örneği